تلاش نافرجام شهروند معترض برزیلی برای خاموش کردن مشعل المپیک

تلاش نافرجام شهروند معترض برزیلی برای خاموش کردن مشعل المپیکمردی در منطقه ماراکاجو به دلیل حمله به مشعل المپیک و تلاش برای خاموش کردن آن با آب دستگیر شد. تلاش نافرجام شهروند معترض برزیلی برای خاموش کردن مشعل المپیک مردی… Continue Reading