وضعیت نامشخص ۲۵ کارگر رسمی سدید ریخته‌گر

وضعیت نامشخص ۲۵ کارگر رسمی سدید ریخته‌گرپس از گذشت حدودا سه سال از اعلام توقف فعالیت کارخانه «سدید ریخته‌گر» در استان تهران هنوز وضعیت ۲۵ کارگر رسمی بیکار شده این واحد صنعتی نامعلوم است. وضعیت نامشخص ۲۵ کارگر رسمی سدید… Continue Reading

وضعیت نامشخص کارگران تعدیلی افق کوروش

وضعیت نامشخص کارگران تعدیلی افق کوروشکارگر نیوز: تعدادی از کارگران سابق فروشگاه‌ افق کوروش در شیراز از وضعیت نامعلوم مطالبات پایان کار خود پس از تعدیل خبر می‌دهند. وضعیت نامشخص کارگران تعدیلی افق کوروش کارگر نیوز: تعدادی از کارگران سابق… Continue Reading