برادر هیگواین: با ناپولی تمدید نخواهیم کرد

برادر هیگواین: با ناپولی تمدید نخواهیم کردمدیر برنامه های گونزالو هیگواین گفته این بازیکن نمی خواهد با ناپولی تمدید کند. برادر هیگواین: با ناپولی تمدید نخواهیم کرد مدیر برنامه های گونزالو هیگواین گفته این بازیکن نمی خواهد با ناپولی تمدید… Continue Reading