نصیری و یزدانی حریفان خود را شناختند

نصیری و یزدانی حریفان خود را شناختندآزادکاران اوزان 65 و 87 کیلوگرم کشتی آزاد ایران رقیبان خود را در آخرین روز رقابت های کشتی آزاد المپیک حریفان خود را شناختند. نصیری و یزدانی حریفان خود را شناختند آزادکاران اوزان 65… Continue Reading

شکست میثم نصیری در اولین مسابقه

شکست میثم نصیری در اولین مسابقهمیثم نصیری کشتی گیر وزن 65 کیلوگرم ایران در اولین مسابقه به رقیبی از بلغارستان باخت. شکست میثم نصیری در اولین مسابقه میثم نصیری کشتی گیر وزن 65 کیلوگرم ایران در اولین مسابقه به رقیبی… Continue Reading