نظارت کارگران و کارفرمایان بر روند فعالیتهای تامین اجتماعی

نظارت کارگران و کارفرمایان بر روند فعالیتهای تامین اجتماعیرییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است شورای عالی تامین اجتماعی باید تشکیل شود تا کارگران و کارفرمایان بر فعالیت این سازمان نظارت داشته باشند. نظارت کارگران و کارفرمایان بر روند… Continue Reading

رئیس شورای نظارت بر محتوای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبرداد: محرومیت ۴۱ ناشر از بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

رئیس شورای نظارت بر محتوای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبرداد: محرومیت ۴۱ ناشر از بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانتا پایان روز نهم نمایشکاه بیست و نهم ۴۱ ناشر از حضور در نمایشگاه بین‌المللی سال ۹۶ محروم شدند.… Continue Reading