مدافع مد نظر پرسپولیس با تراکتور تمدید کرد

مدافع مد نظر پرسپولیس با تراکتور تمدید کردمدافع تیم فوتبال تراکتورسازی قراردادش را یک فصل دیگر تمدید کرد. مدافع مد نظر پرسپولیس با تراکتور تمدید کرد مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی قراردادش را یک فصل دیگر تمدید کرد.مدافع مد نظر پرسپولیس… Continue Reading