بار کسری بودجه را بر دوش کارگران نگذاریم

بار کسری بودجه را بر دوش کارگران نگذاریمرییس اتحادیه کارگران قراردادی معتقد است اگر در بودجه سال آینده تعهد ایجاد ۹۷۰ هزار شغل را داریم نباید به قیمت ایجاد آن، ۹۷۰ هزار نفر را خانه نشین کنیم. بار کسری بودجه… Continue Reading