دهمین روز از تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه

دهمین روز از تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپهامروز دهمین روز از تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه برگزار شد. دهمین روز از تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز دهمین روز از تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه برگزار شد.دهمین روز از تجمع… Continue Reading

جمعی از کارگران: مشکلات نیشکر هفت‌تپه بایستی رفع شود

جمعی از کارگران: مشکلات نیشکر هفت‌تپه بایستی رفع شودجمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه از تغییر قائم مقام شرکت ابراز خشنودی کردند و خواستار حل مشکلات این واحد تولیدی شدند. جمعی از کارگران: مشکلات نیشکر هفت‌تپه بایستی رفع شود جمعی از… Continue Reading

تجمع کارگران بازنشسته و شاغل نیشکر هفت تپه به دلیل معوقات مزدی

تجمع کارگران بازنشسته و شاغل نیشکر هفت تپه به دلیل معوقات مزدیصبح امروز (شنبه، ۱۹ خرداد ماه) شماری از کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه واحد تولیدی با اجتماع مقابل ساختمان اداری این مجتمع، خواستار دریافت مطالبات عقب افتاده خود شده‌اند. تجمع… Continue Reading

تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه برای دریافت سنوات

تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه برای دریافت سنواتصبح امروز (شنبه، ۱۲ خردادماه) شماری از کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه با اجتماع مقابل دفتر مدیریت این مجتمع، خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود شده‌اند تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه برای دریافت… Continue Reading

کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه امروز تجمع کردند

کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه امروز تجمع کردندگروهی از کارگران بازنشسته مجتمع «نیشکر هفت تپه» امروز در محوطه این شرکت دست به اعتراض صنفی زدند. کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه امروز تجمع کردند گروهی از کارگران بازنشسته مجتمع «نیشکر هفت تپه» امروز… Continue Reading

تجمع کارگران بازنشسته وشاغل نیشکر هفت تپه بابت معوقات مزدی

تجمع کارگران بازنشسته وشاغل نیشکر هفت تپه بابت معوقات مزدیصبح امروز (شنبه، ۱۸ آذر ماه) شماری از کارگران شاغل و بازنشسته نیشکر هفت‌تپه واحد تولیدی با اجتماع مقابل ساختمان اداری این مجتمع، خواستار دریافت مطالبات عقب افتاده خود شده‌اند. تجمع… Continue Reading

بازداشت ۱۵ کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه

بازداشت ۱۵ کارگر مجتمع نیشکر هفت تپهشب گذشته ۱۵ کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه در محل سکونتشان بازداشت شدند. گفته می‌شود این دستگیری احتمالا به دلیل مختل شدن مسیر تردد جاده‌ای در محوز اهواز – شوش بوده است. بازداشت ۱۵… Continue Reading