هادی حیدری از زندان اوین آزاد شد

هادی حیدری از زندان اوین آزاد شدهادی حیدری، کارتونیست و روزنامه نگار پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد. هادی حیدری از زندان اوین آزاد شد هادی حیدری، کارتونیست و روزنامه نگار پس از گذراندن دوران… Continue Reading