بیست ضربه چاقو به خواننده پاپ توسط هوادارش+ تصاویر

بیست ضربه چاقو به خواننده پاپ توسط هوادارش+ تصاویرخواننده چینی به دلیل برگرداندن هدیه، مورد حمله طرفدارش قرار گرفت. بیست ضربه چاقو به خواننده پاپ توسط هوادارش+ تصاویر خواننده چینی به دلیل برگرداندن هدیه، مورد حمله طرفدارش قرار گرفت.بیست ضربه… Continue Reading