ملت قدرشناس ایران استقامت والدین معظم شهدا را از یاد نمی‌برد

ملت قدرشناس ایران استقامت والدین معظم شهدا را از یاد نمی‌بردرییس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مرحوم حاج محمد علی فرود، پدر بزرگوار شهیدان گرانقدر؛ محمد کاظم، احمد و علی اکبر فرود تصریح کرد: ملت قدر‌شناس ایران هیچگاه استقامت… Continue Reading