گزارشی نگران کننده از وضعیت کارگران ایرانی در عراق منتشر شد

گزارشی نگران کننده از وضعیت کارگران ایرانی در عراق منتشر شد   همین دو هفته پیش بود که کارگر ٢١ساله مریوانی بر اثر برق‌گرفتگی مُرد. بار دومش بود، می‌آمد سلیمانیه. وقتی خبر را شنیدم از ته دل گفتم خوش به… Continue Reading