توسعه کسب‌وکارهای فناورانه در پارک دانشگاه تهران

توسعه کسب‌وکارهای فناورانه در پارک دانشگاه تهرانتفاهم‌نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بنیاد حامیان دانشگاه تهران و بنیاد نیکوکاری جمیلی با هدف کمک به ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با… Continue Reading