جامعه کارگری پاسخ بی‌توجهی به حقوق خود را خواهد داد

جامعه کارگری پاسخ بی‌توجهی به حقوق خود را خواهد دادکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی با انتشار بیانیه‌ای مراتب اعتراض خود را خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ اعلام… Continue Reading

پاسخ مرکز آمار به یک ابهام؛ ۱ ساعت کار در هفته یعنی شغل؟

پاسخ مرکز آمار به یک ابهام؛ ۱ ساعت کار در هفته یعنی شغل؟کارشناسان مرکز آمار ایران به این سوال و ابهام که “چطور کسی با ۱ ساعت کار در هفته شاغل محسوب می شود؟” پاسخ دادند. پاسخ مرکز آمار به… Continue Reading

جلالی داد؛تیموریان تا شنبه به پیکان پاسخ می دهد

جلالی داد؛تیموریان تا شنبه به پیکان پاسخ می دهدکاپیتان تیم ملی تا فردا زمان دارد به پیکان پاسخ بدهد. جلالی داد؛تیموریان تا شنبه به پیکان پاسخ می دهد کاپیتان تیم ملی تا فردا زمان دارد به پیکان پاسخ بدهد.جلالی داد؛تیموریان… Continue Reading