پاشیدن پول اشتغال ایجاد نمی‌کند

پاشیدن پول اشتغال ایجاد نمی‌کندعضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه در کشور ۵۰۰ هزار مدیر داریم که ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد در ماه صرف پرداخت حقوق به این افراد می‌شود گفت:در ژاپن ۵۰۰ هزار نفر کارمند… Continue Reading