پدر کویرشناسی ایران: «چاه» سرطان قنات است

پدر کویرشناسی ایران: «چاه» سرطان قنات استپدر کویرشناسی ایران با اشاره به اینکه گرم‌ترین نقطه جهان گندم‌بریان نیست، که چاله لوت با دمای ۷۰.۷ درجه و با ثبت رسمی ناسا است، گفت: چاه‌ها سرطان قنات هستند و باید از این… Continue Reading

پدر و پسر باهم به مدت یک سال دختر 14 ساله را آزار می دادند + عکس

پدر و پسر باهم به مدت یک سال دختر 14 ساله را آزار می دادند + عکسپدرو پسری دختر ناتنی را یکسال در زیرزمین خانه شان زندانی کردند و هدف اذیت و آزار قرار دادند. پدر و پسر باهم به… Continue Reading