کشتن توله پلنگ ماده در کیاسر

کشتن توله پلنگ ماده در کیاسردو شکارچی در مناطق آزاد حاشیه پارک ملی کیاسر در استان مازندران یک توله پلنگ ماده را کشتند اما محیط‌بانان تا این لحظه موفق شدند یکی از دو شکارچی را بازداشت کنند. کشتن توله پلنگ… Continue Reading

یک توله پلنگ ماده در گلستان تلف شد

یک توله پلنگ ماده در گلستان تلف شدیک توله پلنگ ماده در شهرستان کردکوی استان گلستان که توسط حیوانی بزرگ‌تر از خود به شدت زخمی شده بود، پیش از رسیدن به دامپزشکی برای درمان تلف شد. یک توله پلنگ ماده… Continue Reading