دیدار خصوصی روحانی و پوتین در باکو

دیدار خصوصی روحانی و پوتین در باکورئیس‌جمهور به منظور شرکت در اجلاس سه جانبه سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان به باکو می‌رود. دیدار خصوصی روحانی و پوتین در باکو رئیس‌جمهور به منظور شرکت در اجلاس سه جانبه سران ایران،… Continue Reading