بازیگر «برادر» از پوریا پورسرخ می گوید

بازیگر «برادر» از پوریا پورسرخ می گویدبرخی بازیگران به عمق کارشان بیشتر توجه دارند تا این‌که صرفا به شهرت برسند یا فقط دیده شوند. گاهی همان نقش‌های کوتاهی دارند به قدری عمیق است که در یاد می‌ماند و البته این… Continue Reading