تجمع دوباره کارگران سهامدار«ایران پوپلین» رشت

تجمع دوباره کارگران سهامدار«ایران پوپلین» رشتکارگران سهامدار کارخانه ایران پوپلین رشت صبح امروز (۲ آبان) برای چندمین بار با تجمع در محدوده اداری این واحد صنعتی خواستار روشن شدن وضعیت سهام خود شدند. تجمع دوباره کارگران سهامدار«ایران پوپلین» رشت کارگران… Continue Reading