پیک مصرف برق شبانه شد

پیک مصرف برق شبانه شدهمزمان با کاهش شدید صادرات برق و رشد واردات ایران، پیک مصرف برق کشور برای چندمین روز متوالی از ساعات روز به شب منتقل شد. پیک مصرف برق شبانه شد همزمان با کاهش شدید صادرات برق… Continue Reading