جسد كودك هفت ساله در اعماق گرگانرود

جسد كودك هفت ساله در اعماق گرگانرودجسد حلیم علوی قوجق كودك هفت ساله كه عصر دوشنبه ششم اردیبهشت هنگام تماشای رودخانه گرگانرود به داخل این رودخانه افتاده و غرق می شود، هنوز پیدا نشده است. جسد كودك هفت ساله در… Continue Reading