گزارشی از وضعیت تامل‌برانگیز اشتغال دانشجویان گردشگری

گزارشی از وضعیت تامل‌برانگیز اشتغال دانشجویان گردشگرینشست «نقش گردشگری در اشتغال و کارآفرینی دانشجویان» درحالی برگزار شد که با انتقادهایی نسبت به بی‌توجهی درباره‌ی اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان گردشگری و ضعف آموزش در این صنعت همراه بود. گزارشی از… Continue Reading