۱۶۴روستای دارای ظرفیت اشتغال در استان مرکزی شناسایی شد

۱۶۴روستای دارای ظرفیت اشتغال در استان مرکزی شناسایی شداراک- مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: ۱۶۴روستای دارای ظرفیت اشتغال در استان شناسایی شده که فعالیت اقتصادی در این روستاها از طریق بخش تعاون پیگیری می‌شود. ۱۶۴روستای دارای ظرفیت… Continue Reading