۱۷۳ هزار کارگر آسیب پذیرترین قشر کارگران هستند

۱۷۳ هزار کارگر آسیب پذیرترین قشر کارگران هستند مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد صدور پروانه های ساختمانی در کشور گفت: حدود ۱۷۳هزار نفر از کارگران شاغل در کارگاه های کشور آسیب پذیرترین… Continue Reading