۱۹۰ کارگر بلبرینگ سازی تبریز بیش از ۴ ماه مزد طلبکارند

۱۹۰ کارگر بلبرینگ سازی تبریز بیش از ۴ ماه مزد طلبکارندپرداخت مطالبات مزدی ۱۹۰ کارگر شاغل در کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز در استان آذربایجان شرقی بیش از ۴ ماه به تاخیر افتاده است. ۱۹۰ کارگر بلبرینگ سازی تبریز بیش از ۴… Continue Reading