برنامه اشتغال پایدار کشور را با کمک ۴۵ کارشناس خارجی نوشتم

برنامه اشتغال پایدار کشور را با کمک ۴۵ کارشناس خارجی نوشتموزیر پیشنهادی کار دولت دوزادهم با بیان اینکه بحران بیکاری یکی از مشکلاتی است که بنده مسئولیت آن را پذیرفته ام گفت: برای برنامه اشتغال پایدار کشور از معتبرترین کارشناسان… Continue Reading