تحویل ۵۰۰ دستگاه خودرو به بازنشستگان کشوری

تحویل ۵۰۰ دستگاه خودرو به بازنشستگان کشوریبه گفته مدیرعامل شرکت واسپاری آتیه صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری تاکنون ۵۲۰ دستگاه خودرو به بازنشستگان ثبت نام کننده در طرح فروش اقساطی خودرو در تهران و سایر استان های کشور تحویل… Continue Reading