شرکت‌های تامین نیروی انسانی “استثمار” را نهادینه می کنند/کارِ کارگر نباید دلّالان را فربه کند

شرکت‌های تامین نیروی انسانی “استثمار” را نهادینه می کنند/کارِ کارگر نباید دلّالان را فربه کندعضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: شرکت‌های تامین نیروی انسانی نماد بارز استثمار نیروی کار هستند. شرکت‌های تامین نیروی انسانی “استثمار” را… Continue Reading

طبیعی ترین شوینده “دهان و دندان”/ میکروب ها را با “آب‌نمک” به دام بیاندازید

طبیعی ترین شوینده “دهان و دندان”/ میکروب ها را با “آب‌نمک” به دام بیاندازیدیک متخصص دندانپزشکی گفت: استفاده از آب نمک علاوه بر ضدعفونی کردن محیط دهان، احتمال پوسیدگی دندان‌ها را نیز کاهش می‌دهد. طبیعی ترین شوینده “دهان و دندان”/… Continue Reading

جهانبخش سروش رفیعی را به چالش “لبخند بساز” دعوت کرد

جهانبخش سروش رفیعی را به چالش “لبخند بساز” دعوت کردجهانبخش،سروش رفیعی را به چالش”لبخند بساز”دعوت کرد. جهانبخش سروش رفیعی را به چالش “لبخند بساز” دعوت کرد جهانبخش،سروش رفیعی را به چالش”لبخند بساز”دعوت کرد.جهانبخش سروش رفیعی را به چالش “لبخند بساز”… Continue Reading