حذف دلالان و توسعه اشتغال در “جمعه بازار” + تصاویر

حذف دلالان و توسعه اشتغال در “جمعه بازار” + تصاویرراه اندازی بازارهای هفتگی در روستاها علاوه بر ساماندهی دستفروشان کمک به کاهش نرخ بیکاری در روستاها دارد. حذف دلالان و توسعه اشتغال در “جمعه بازار” + تصاویر راه اندازی بازارهای… Continue Reading