عکس روز: نمایش در استفاده از GPS / از استقلال تا حریف تراکتور!

عکس روز: نمایش در استفاده از GPS / از استقلال تا حریف تراکتور!این روزها استفاده از GPS بیشتر از این که اطلاعات سرمربی را بالا ببرد، به او کلاس کاری‌ می‌دهد. عکس روز: نمایش در استفاده از GPS / از… Continue Reading