مرگ یک کارگر بر اثر ریزش آوار در داراب

مرگ یک کارگر بر اثر ریزش آوار در دارابسرپرست اورژانس Û±Û±Ûµ شهرستان داراب از مرگ یک کارگر بر اثر تخریب دیوار خبر داد. مرگ یک کارگر بر اثر ریزش آوار در داراب سرپرست اورژانس Û±Û±Ûµ شهرستان داراب از مرگ یک… Continue Reading

اشتغال کارگران تعدیل شده شهرداری طبس در یک واحد معدنی

اشتغال کارگران تعدیل شده شهرداری طبس در یک واحد معدنیبه Ú¯Ù�ته معاون سیاسی، امنیتی Ùˆ اجتماعی معاونت استانداری Ùˆ Ù�رمانداری ویژه طبس، کارگران اخراجی شهرداری طبس برای اشتغال به یکی از واحدهای معدنی طبس منتقل می‌شوند. اشتغال کارگران تعدیل شده… Continue Reading