معوقات مزدی کارگران معدن یورت به ۶ ماه رسید

معوقات مزدی کارگران معدن یورت به Û¶ ماه رسیدبرخی منابع کارگری در معادن زغال سنگ زمستان یورت، از تعویق زمانی در پرداخت حقوق حدود Û³Û°Û° کارگر این واحد معدنی به دلیل کمبود منابع مالی خبر می‌دهند. معوقات مزدی کارگران معدن… Continue Reading