تجمع جمعی از کارگران راه‌آهن تبریز به علت معوقات مالی

تجمع جمعی از کارگران راه‌آهن تبریز به علت معوقات مالیجمعی از کارگران آهن راه به علت معوقات مالی Ùˆ کاهش ضریب سختی از Û±Û° به Û· در راه آهن تبریز تجمع کردند. تجمع جمعی از کارگران راه‌آهن تبریز به علت… Continue Reading

معوقات مزدی کارگران معدن یورت به ۶ ماه رسید

معوقات مزدی کارگران معدن یورت به Û¶ ماه رسیدبرخی منابع کارگری در معادن زغال سنگ زمستان یورت، از تعویق زمانی در پرداخت حقوق حدود Û³Û°Û° کارگر این واحد معدنی به دلیل کمبود منابع مالی خبر می‌دهند. معوقات مزدی کارگران معدن… Continue Reading

اشتغال کارگران تعدیل شده شهرداری طبس در یک واحد معدنی

اشتغال کارگران تعدیل شده شهرداری طبس در یک واحد معدنیبه Ú¯Ù�ته معاون سیاسی، امنیتی Ùˆ اجتماعی معاونت استانداری Ùˆ Ù�رمانداری ویژه طبس، کارگران اخراجی شهرداری طبس برای اشتغال به یکی از واحدهای معدنی طبس منتقل می‌شوند. اشتغال کارگران تعدیل شده… Continue Reading