ابهام­ات فراوان قراردهای نفتی برطرف شود/ مجلس جلوی عقد این قراردادها را بگیرد

ابهام­ات فراوان قراردهای نفتی برطرف شود/ مجلس جلوی عقد این قراردادها را بگیرد
رئیس هیات مدیره سازمان دیده ­بان شفافیت و عدالت نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی و مغایرت آن با منافع ملی هشدار داد و خواستار جلوگیری نمایندگان مجلس از عقد این قرارداد‌ها شد.

ابهام­ات فراوان قراردهای نفتی برطرف شود/ مجلس جلوی عقد این قراردادها را بگیرد

رئیس هیات مدیره سازمان دیده ­بان شفافیت و عدالت نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی و مغایرت آن با منافع ملی هشدار داد و خواستار جلوگیری نمایندگان مجلس از عقد این قرارداد‌ها شد.
ابهام­ات فراوان قراردهای نفتی برطرف شود/ مجلس جلوی عقد این قراردادها را بگیرد

آپدیت نود 32 ورژن 9

ganool review