این بیماری در ایران فقط یک بیمار دارد/ عکس

باشگاه خبرنگاران نوشت: فاربر یک بیماری بسیار نادر ژنتیکی است که سوگند سه ساله این روزها با آن دست و پنجه نرم می کند.

مرجع سلامتی

شهرداری