بحران ۷ سال گذشته، آثاری سلبی بر طبقه کارگر سوریه تحمیل کرد

بحران ۷ سال گذشته، آثاری سلبی بر طبقه کارگر سوریه تحمیل کرد
نماینده سوریه در نشست فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری گفت: غرب تلاش می‌کند تصویر متفاوتی از جنگ سوریه ارائه کند.

بحران ۷ سال گذشته، آثاری سلبی بر طبقه کارگر سوریه تحمیل کرد

نماینده سوریه در نشست فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری گفت: غرب تلاش می‌کند تصویر متفاوتی از جنگ سوریه ارائه کند.
بحران ۷ سال گذشته، آثاری سلبی بر طبقه کارگر سوریه تحمیل کرد
!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview