تشکیل کارگروه رسیدگی به ۱۴۰۰ بنگاه‌ مشکل‌دار

تشکیل کارگروه رسیدگی به ۱۴۰۰ بنگاه‌ مشکل‌دار
معاون «امور روابط کار» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تشکیل کارگروه های ملی و استانی برای رسیدگی به ۱۴۱۳ بنگاه مشکل دار، آخرین وضعیت ساماندهی قراردادهای موقت کار را تشریح کرد.

تشکیل کارگروه رسیدگی به ۱۴۰۰ بنگاه‌ مشکل‌دار

معاون «امور روابط کار» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تشکیل کارگروه های ملی و استانی برای رسیدگی به ۱۴۱۳ بنگاه مشکل دار، آخرین وضعیت ساماندهی قراردادهای موقت کار را تشریح کرد.
تشکیل کارگروه رسیدگی به ۱۴۰۰ بنگاه‌ مشکل‌دار