جامعه کارگری پاسخ بی‌توجهی به حقوق خود را خواهد داد

جامعه کارگری پاسخ بی‌توجهی به حقوق خود را خواهد داد
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی با انتشار بیانیه‌ای مراتب اعتراض خود را خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ اعلام کرد.

جامعه کارگری پاسخ بی‌توجهی به حقوق خود را خواهد داد

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی با انتشار بیانیه‌ای مراتب اعتراض خود را خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ اعلام کرد.
جامعه کارگری پاسخ بی‌توجهی به حقوق خود را خواهد داد