حرکت عجیب پیرمرد 82 ساله برای کشتن زن جوان+تصاویر

حرکت عجیب پیرمرد 82 ساله برای کشتن زن جوان+تصاویر
سالمندی منتظر شد تا ایستگاه قطار شلوغ شود و بعد خانم غریبه‌ای را بدون هیچ دلیل سعی کرد روی ریل‌های قطار بیاندازد.

حرکت عجیب پیرمرد 82 ساله برای کشتن زن جوان+تصاویر

سالمندی منتظر شد تا ایستگاه قطار شلوغ شود و بعد خانم غریبه‌ای را بدون هیچ دلیل سعی کرد روی ریل‌های قطار بیاندازد.
حرکت عجیب پیرمرد 82 ساله برای کشتن زن جوان+تصاویر

پسورد نود 32

bluray movie download