دستمزد بهمن ماه کارگران مجتمع هفت تپه پرداخت شد

دستمزد بهمن ماه کارگران مجتمع هفت تپه پرداخت شد
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از پرداخت دستمزد بهمن ماه سال ۹۶ کارگران این واحد تولیدی خبر داد و گفت: طبق قرار قبلی همزمان با ادامه روند تولید مطالبات معوقه کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه پرداخت می‌شود.

دستمزد بهمن ماه کارگران مجتمع هفت تپه پرداخت شد

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از پرداخت دستمزد بهمن ماه سال ۹۶ کارگران این واحد تولیدی خبر داد و گفت: طبق قرار قبلی همزمان با ادامه روند تولید مطالبات معوقه کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه پرداخت می‌شود.
دستمزد بهمن ماه کارگران مجتمع هفت تپه پرداخت شد