دستگیری رهبر ارکستر قلابی +عکس

دستگیری رهبر ارکستر قلابی +عکس
رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری جوانی که با حضور در اماکن هنری و معرفی خود به عنوان موسیقیدان و رهبر ارکستر اقدام به اغفال دختران جوان و کلاهبرداری از آنان کرده بود، خبر داد.

دستگیری رهبر ارکستر قلابی +عکس

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری جوانی که با حضور در اماکن هنری و معرفی خود به عنوان موسیقیدان و رهبر ارکستر اقدام به اغفال دختران جوان و کلاهبرداری از آنان کرده بود، خبر داد.
دستگیری رهبر ارکستر قلابی +عکس

باران فیلم