دهمین روز از تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه

دهمین روز از تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه
امروز دهمین روز از تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه برگزار شد.

دهمین روز از تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه

امروز دهمین روز از تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه برگزار شد.
دهمین روز از تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه