سامانه دریافت فیش حقوقی معلمان تغییر کرد

سامانه دریافت فیش حقوقی معلمان تغییر کرد
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد پس از تغییر سامانه دریافت فیش‌های حقوقی، از این پس دریافت اطلاعات کاملاً رایگان است.

سامانه دریافت فیش حقوقی معلمان تغییر کرد

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد پس از تغییر سامانه دریافت فیش‌های حقوقی، از این پس دریافت اطلاعات کاملاً رایگان است.
سامانه دریافت فیش حقوقی معلمان تغییر کرد