ششم آذر برای همه کارگران تعطیل رسمی محسوب می‌شود

ششم آذر برای همه کارگران تعطیل رسمی محسوب می‌شود
مدیر روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: مطابق بند “ح” ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور روز هشتم ربیع الاول مصادف با سالروز شهادت امام حسن عسگری(ع) و آغاز امامت امام مهدی(عج) تعطیل رسمی تعیین شده است.

ششم آذر برای همه کارگران تعطیل رسمی محسوب می‌شود

مدیر روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: مطابق بند “ح” ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور روز هشتم ربیع الاول مصادف با سالروز شهادت امام حسن عسگری(ع) و آغاز امامت امام مهدی(عج) تعطیل رسمی تعیین شده است.
ششم آذر برای همه کارگران تعطیل رسمی محسوب می‌شود