شلیک 21 گلوله توپ به افتخار ورود روحانی به پاکستان

شلیک 21 گلوله توپ به افتخار ورود روحانی به پاکستان
‘حسن روحانی’ رئیس جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش وارد اسلام آباد شد و علاوه بر حضور شخص ‘محمدنواز شریف’ نخست وزیر پاکستان در فرودگاه اسلام آباد برای استقبال ویژه از روحانی، 21 گلوله توپ به عنوان اقدامی نمادین به افتخار ورود روحانی به پایتخت پاکستان شلیک شد.

شلیک 21 گلوله توپ به افتخار ورود روحانی به پاکستان

‘حسن روحانی’ رئیس جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش وارد اسلام آباد شد و علاوه بر حضور شخص ‘محمدنواز شریف’ نخست وزیر پاکستان در فرودگاه اسلام آباد برای استقبال ویژه از روحانی، 21 گلوله توپ به عنوان اقدامی نمادین به افتخار ورود روحانی به پایتخت پاکستان شلیک شد.
شلیک 21 گلوله توپ به افتخار ورود روحانی به پاکستان

سیستم اطلاع رسانی

خبر اسلامی