شکست سنگین ایتالیا مقابل آلمان/ هلند در ومبلی انگلستان را برد

شکست سنگین ایتالیا مقابل آلمان/ هلند در ومبلی انگلستان را برد
تیم فوتبال آلمان موفق شد در دیداری دوستانه با چهار گل مقابل ایتالیا به برتری برسد.

شکست سنگین ایتالیا مقابل آلمان/ هلند در ومبلی انگلستان را برد

تیم فوتبال آلمان موفق شد در دیداری دوستانه با چهار گل مقابل ایتالیا به برتری برسد.
شکست سنگین ایتالیا مقابل آلمان/ هلند در ومبلی انگلستان را برد

دانلود موزیک

موبایل دوستان