مصدومیت ۵ کارگر در حادثه آتش‌سوزی شهر صنعتی بابکان آمل

مصدومیت ۵ کارگر در حادثه آتش‌سوزی شهر صنعتی بابکان آمل
آتش‌سوزی عصر روز گذشته در یک واحد بزرگ تولید پارچه در شهرک صنعتی بابکان شهرستان آمل باعث مصدوم شدن پنج کارگر شد.

مصدومیت ۵ کارگر در حادثه آتش‌سوزی شهر صنعتی بابکان آمل

آتش‌سوزی عصر روز گذشته در یک واحد بزرگ تولید پارچه در شهرک صنعتی بابکان شهرستان آمل باعث مصدوم شدن پنج کارگر شد.
مصدومیت ۵ کارگر در حادثه آتش‌سوزی شهر صنعتی بابکان آمل