نرخ بیکاری در استانها منتشر شد +جدول

نرخ بیکاری در استانها منتشر شد +جدول
کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و آذربایجان غربی در پاییز ۹۶ بالاترین نرخ بیکاری را داشتند.

نرخ بیکاری در استانها منتشر شد +جدول

کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و آذربایجان غربی در پاییز ۹۶ بالاترین نرخ بیکاری را داشتند.
نرخ بیکاری در استانها منتشر شد +جدول