۲۴۰ معدنچی اوکراینی در عمق ۱۰۰۰ متری محبوس شدند

۲۴۰ معدنچی اوکراینی در عمق ۱۰۰۰ متری محبوس شدند
پس از آن‌که اوکراین؛ برق یک معدن در شرق این کشور در استان لوهانسک را قطع کرد، ۲۴۰ معدنچی در عمق هزار متری زمین گرفتار شده‌اند.

۲۴۰ معدنچی اوکراینی در عمق ۱۰۰۰ متری محبوس شدند

پس از آن‌که اوکراین؛ برق یک معدن در شرق این کشور در استان لوهانسک را قطع کرد، ۲۴۰ معدنچی در عمق هزار متری زمین گرفتار شده‌اند.
۲۴۰ معدنچی اوکراینی در عمق ۱۰۰۰ متری محبوس شدند